Návod na montáž

Návod na montáž

1.Pripojenie vykurovacej rohože musí byť vykonané iba osobou s príslušnou kvalifikáciou a osvedčením.

2. Vykurovacia rohož musí byť pri montáži chránená pred nadmerným napätím a ťahom.

3. Podklad pod vykurovacou rohožou musí byť čistý, bez ostrých hrán a predmetov.

4. Pripojenie vykurovacej rohože musí byť urobené podľa platných noriem.

5. Vykurovacie rohož používajte iba s termostatom s podlahovým teplotným senzorom alebo podlahovým a priestorový senzorom.

6. Vykurovacia rohož sa nesmie skracovať, predlžovať a byť namáhaná  v oblasti studenej spojky (spojenie vykurovacieho a prívodného kábla). Vykurovacie káble sa nesmú dotýkať, krížiť a porušovať.

7. Neodporúča sa vykurovaciu rohož inštalovať pri teplote nižšej ako + 5 ° C.

8. Neinštalujte vykurovaciu rohož pod pevne zastavené plochy s nedostatočným odvodom tepla (pod vane, sprchové kúty,) môže dôjsť k prehriatiu.

 

 

Obecný návod na inštaláciu elektrických rohoží

1. Zmerajte miestnosť a zakreslite plán položenia pásov vykurovacej rohože na plochu. Nezabudnite vynechať zastavené plochy (vaňa, WC ...).

2. Vytvorte drážku pre umiestnenie inštalačných trubíc na teplotný senzor. Koniec inštalačnej trubice by mal byť starostlivo utesnený a zavedený do vykurovacej plochy,  min. však 50cm od steny.

3. Pred pokládkou vykurovacej rohože zmerajte ohmický odpor, ten by mal zodpovedať hodnote uvedenej na štítku vykurovacie rohože s odchýlkou ​​-5 až + 10%. Nameraný izolačný odpor by mal vykazovať nekonečno.

4. Prívodný vodič vykurovacej rohože pretiahnete inštalačnú trubicou do termostatu (alebo pripojovacej krabice).

5. Začnite s pokládkou vykurovacích rohoží na plochu podľa plánu kladenia. Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny: Vykurovacie rohože sa nesmú prekrývať ani dotýkať. Vzdialenosti medzi vykurovacími pásmi by nemali byť väčšie (nebezpečenstvo studených miest) ani menšie (nebezpečenstvo prehriatia) ako je rozostup vykurovacích káblov na vykurovacej rohoži. Plochu vykrývajte pásmi vykurovacích rohoží tak, že vždy nastriháte  sklenenú tkaninu, na ktorej je upevnený vykurovací kábel, a ostatný pás otočíme súbežne s prvým a tak pokračujeme až do konca.

6. Vykurovacie rohože pokladajte pokiaľ možno tak, aby vykurovací kábel bol smerom nahor a lepiaca strana smerom k podlahe, tak bude zabezpečená čo nelepšia fixácia k podkladu. Pri nedostatočnej prídružnosti môžeme vykurovacie rohože fixovať cez sklenenú tkaninu sponkami, stavebným lepidlom a lepidlom s tavnou pištoľou. Nesmie fixovať JEDEN KÁBEL !!! Ak bude plocha zaliata samonivelačnou hmotou, mala by byť vykurovacia rohož prichytená po hmoty 20-25 centimetroch flexibilným stavebným lepidlom, inak môže dôjsť k vyplávaniu vykurovacej rohože na povrch.

7. Po položení vykurovacie rohože zmerajte znovu ohmický odpor, aby ste sa uistili, že nedošlo k mechanickému porušeniu káblov.

8. Dlažbu lepíme flexibilným stavebným lepidlom.

9. Regulačné zapájajte podľa schémy k danému typu termostatu. Podlahový teplotný senzor zasuňte až na koniec inštalačnej  trubice.

10. Uvedenie do prevádzky môže byť vykonané až po úplnom vyzretí stavebných hmôt. (Betón, anhydrit, stavebné lepidlo)